Handel- og lejebetingelser

Det er en god ide at læse vores handels- og lejebetingelser, inden du bestiller.

 • Betalingen skal ske ved booking eller minimum 8 dage før afhentning/levering af udstyr, bestilles der senere skal betalingen ske samme dag.
 • Al udstyr skal opbevares beskyttet for tyveri, fugt, snavs og regn. I tilfælde af tyveri er det lejeren, der har erstatningspligten.
 • Eventuel reklamation skal meddeles Als Udlejning inden ibrugtagelse.
 • Genudlån/leje til tredje part er ikke tilladt uden foregående aftale og accept fra Als Udlejning.
 • Als Udlejning gennemgår alt udstyret efter aflevering/afhentning, så eventuelle fejl, manglende rengøring, mangler eller ødelæggelser forsaget under udlejningen bliver bragt i orden. Eventuelle udgifter for ødelæggelser og manglende rengøring vil blive sendt som faktura via mail eller personlig henvendelse. Als Udlejning vurderer egenhændigt skaderne og tid brugt på rengøring. Lejeren forpligter sig til at betale for ødelæggelser og/eller manglende rengøring.
 • Alt udstyr skal leveres tilbage 100% tørt og fri for fugt(Gælder ikke hoppeborge) – overholdes dette ikke opkræves et gebyr på 500 kroner. Ligeledes skal udstyret være rent ved aflevering, overholdes dette ikke opkræves et rengøringgebyr på 300 kroner pr påbegyndt time. (Rengøring af foodmaskiner er ALTID inkl. i prisen)
 • Eventuelle strømskader på elementerne eller manglende virkning som følge heraf er lejerens fulde ansvar.
 • Als Udlejning kan ikke på nogen måde hæfte eller drages til ansvar for fysiske, psykiske eller personlige skader, som er sket ved opsætning, brug, nedtagning, kørsel eller anden form for behandling eller brug af vores udstyr.
 • Als Udlejning er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens materialer og udstyr, maskiner eller andet fra Als Udlejning er i lejerens besiddelse. Als Udlejning er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab – herunder tidstab.
 • Ved leje af slushicemaskinen – bemærk at maskinen på intet tidspunkt må skilles ad, eller på nogen anden måde indstilles. Maskinen skal altid stå fast og solidt på alle 4 fødder – også under transport.
 • Alt salg af udstyr sælges som beset.
 • Det er lejeren ansvar at alt udstyr for den korrekte strøm – se på produktet.
 • Al brug af udstyr og aktiviteter sker på eget ansvar..
 • Prisen på forbrugsvare og lejet udstyr sættes på dagen for udsendelse af fakturaen til kunden.
 • Ved ønske om levering kan leveringstidspunktet variere +- 60 minutter.
 • Afstanden fra vores bil til opstillingstedet må ikke overstige 25 meter, trappetrin tæller en meter pr. trin, skulle dette være tilfældet, skal dette vides ved bestilling.
 • Levering er som udgangspunkt til kantsten – Dog med undtagelse af foodmaskiner, hoppeborge og forlystelser som ALTID er inkl. opsætning og nedtagning.

 

Afbestilling og aflysning af arrangementer

 • Aflysning/afbestilling skal ske inden 8 dage før afhentning/leveringstidspunktet. Sker dette efter afbestillingsfristen hæfter lejeren for det fulde beløb.
 • Als Udlejning kan til enhver tid aflyse en lejeaftale såfremt, at Als Udlejning finder grund for at arrangementet ikke kan gennemføres eller lejer ikke virker troværdig.   Als Udlejning vurderer egenhændigt om ordren kan gennemføres.
 • Det er lejeren, der er ansvarlig for at overholde alle danske love samt sørge for at ovenstående overholdes.