Handel- og lejebetingelser

Det er en god ide at læse vores handels- og lejebetingelser, inden du bestiller.

 • Betalingen skal ske ved booking eller minimum 8 dage før afhentning/levering af udstyr, bestilles der senere skal betalingen ske samme dag, i nogle tilfælde betales der efter endt arrangement.
 • Al udstyr skal opbevares beskyttet for tyveri, fugt, snavs og regn. I tilfælde af tyveri er det lejeren, der har erstatningspligten.
 • Eventuel reklamation skal meddeles Als Udlejning inden ibrugtagelse.
 • Ved konstatering af fejl og mangler skal Als Udlejning informeres direkte på 42716063 umildbart ved konstatering.
 • Genudlån/leje til tredje part er ikke tilladt uden foregående aftale og accept fra Als Udlejning.
 • Als Udlejning gennemgår alt udstyret efter aflevering/afhentning, så eventuelle fejl, manglende rengøring, mangler eller ødelæggelser forsaget under udlejningen bliver bragt i orden. Eventuelle udgifter for ødelæggelser og manglende rengøring vil blive sendt som faktura via mail eller personlig henvendelse. Als Udlejning vurderer egenhændigt skaderne og tid brugt på rengøring. Lejeren forpligter sig til at betale for ødelæggelser og/eller manglende rengøring.
 • Alt udstyr skal leveres tilbage 100% tørt og fri for fugt(Gælder ikke hoppeborge) – overholdes dette ikke opkræves et gebyr på 500 kroner. Ligeledes skal udstyret være rent ved aflevering, overholdes dette ikke opkræves et rengøringgebyr på 300 kroner pr påbegyndt time. (Rengøring af foodmaskiner er ALTID inkl. i prisen)
 • Eventuelle strømskader på elementerne eller manglende virkning som følge heraf er lejerens fulde ansvar.
 • Als Udlejning kan ikke på nogen måde hæfte eller drages til ansvar for fysiske, psykiske eller personlige skader, som er sket ved opsætning, brug, nedtagning, kørsel eller anden form for behandling eller brug af vores udstyr.
 • Als Udlejning er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens materialer og udstyr, maskiner eller andet fra Als Udlejning er i lejerens besiddelse. Als Udlejning er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab – herunder tidstab.
 • Ved leje af slushicemaskinen – bemærk at maskinen på intet tidspunkt må blive våd, skilles ad, eller på nogen anden måde indstilles. Maskinen skal altid stå fast og solidt på alle 4 fødder – også under transport.
 • Alt salg af udstyr sælges som beset.
 • Det er lejeren ansvar at alt udstyr for den korrekte strøm – se på produktet.
 • Al brug af udstyr og aktiviteter sker på eget ansvar..
 • Prisen på forbrugsvare og lejet udstyr sættes på dagen for udsendelse af fakturaen til kunden.
 • Ved ønske om levering kan leveringstidspunktet variere +- 60 minutter.
 • Afstanden fra vores bil til opstillingstedet må ikke overstige 25 meter, trappetrin tæller en meter pr. trin, skulle dette være tilfældet, skal dette vides ved bestilling.
 • Levering er som udgangspunkt til kantsten – Dog med undtagelse af foodmaskiner, hoppeborge og forlystelser som ALTID er inkl. opsætning og nedtagning.
 • Ved levering kan der opkræves for denne, herunder også gebyr til bro, færge vejafgifter – Se under Levering

 

Afbestilling og aflysning af arrangementer

 • Aflysning/afbestilling skal ske inden 8 dage før afhentning/leveringstidspunktet. Sker dette efter afbestillingsfristen hæfter lejeren for det fulde beløb.
 • Als Udlejning kan til enhver tid aflyse en lejeaftale såfremt, at Als Udlejning finder grund for at arrangementet ikke kan gennemføres eller lejer ikke virker troværdig.   Als Udlejning vurderer egenhændigt om ordren kan gennemføres.
 • Det er lejeren, der er ansvarlig for at overholde alle danske love samt sørge for at ovenstående overholdes.

 

Ved booking godkendes følgende punkter fra lejekontrakten herunder af lejer.

Ansvar

 1. Lejeren er under hele udlejningsperioden ansvarlig for det lejede udstyr.
 2. Såfremt en eller flere dele af det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer, er det lejerens ansvar øjeblikkeligt at underrette Als Udlejning om dette på telefon: 42716063, læg evt. en besked. 
 3. Lejeren hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.
 4. Lejeren har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.
 5. Ved misligholdelse af udstyret kan Als Udlejning helt eller delvist tilbageholde et evt. depositum. 
 6. Lejeren sørger for at det lejede udstyr er under opsyn af en myndig person.
 7. I tilfælde af blæst eller regn, skal udendørsaktiviteten indstilles og der ydes ikke reduktion i lejebeløbet.
 8. I tilfælde af regn er det lejers ansvar at sørge for at begrænse regnvand i at løbe ind i udstyret. Blæsere skal slukkes.
 9. Det er lejerens ansvar at overholde den instruktion der gives mundtligt eller via video alsudlejning.dk ved leje af udstyr.
 10. Det er lejerens ansvar at indhente evt. tilladelser fra offentlige myndigheder til afvikling af arrangement.
 11. Det lejede udstyr benyttes af gæsterne på eget ansvar. Hvis det kræves leverer Als Udlejning synsbog fra Force sammen med udstyret. Als Udlejning har udstyret forsikret hos Topdanmark – Vi opfordrer til at tegne en supplerende forsikring for arrangementets afvikling.

 

Afhentning/levering

 1. Ved afhentning/levering af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises.
 2. Lejeren modtager genpart af denne kontrakt.
 3. Lejeren vedkender sig at udstyres modtages i god og brugbar stand.
 4. Sted for afhentning/levering aftales individuelt.

Retunering/tilbagelevering

 1. Lejeren er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand som ved modtagelsen, d.v.s i rengjort, i tør stand samt uden fejl og mangler(Gælder ikke foodmaskiner). Hvis udstyret ikke er rengjort ordentligt, skal der betales 300 kr. pr. påbegyndt rengøringstime til Als Udlejning til at dække arbejdsløn for rengøring af udstyr. 
 2. Mangler der løsdele til udstyret betales disse af lejeren ved efterregning/faktura.
 3. Tilbageleveres udstyr ikke rettidig/efter aftale, betales minimum 2000 kr. i leje pr. påbegyndt dag – uanset udstyrstype.
 4. Afleveres udstyr i sådan tilstand, at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slitage.
 5. Udlejer hæfter ikke for eventuelle skader, erstatning eller bøder.
 6. Tid og sted for returnering/aflevering aftales individuelt.

Returneringsted/tilbageleveringssted: de aftalte betingelser er anført i fakturaen.

Betaling

Ved levereing/udlevering af udstyr betales det fulde lejebeløb i henhold til fakturaen – med mindre det er forudbetalt.

Accept og vilkår

Ved indgåelse af lejekontrakten accepteres alle vilkår for betaling, ansvar og levering.