Persondatapolitik

Håndtering af personlige data.

Als Udlejning vil sørge for at behandle dine personlige data, som loven forskriver det.

Als Udlejnings behandling af personoplysninger
Her kan du læse om hvordan Als Udlejning behandler sine oplysninger.

Dataansvarlig

Als Udlejning IVS er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:

Morten Mehlberg

Sebbelundvej 2

6430 Nordborg

CVR. nr. 40075097

Mobil: 42 71 60 63

E-mail: kontakt@alsudlejning.dk

Hvilke oplysninger indsamles og hvad skal de bruges til?

Als Udlejning samler, anvender og opbevarer generelt kun de personoplysninger, som er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Als Udlejning er dog underlagt visse lovmæssige krav til, hvilken type personoplysninger vi skal indsamle, hvilket sikrer dig din retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen via als-udlejning.dk registrerer vi de oplysninger, som du selv oplyser i lejeaftalen/bookingen. Med disse oplysninger administrerer og betjener vi dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger af lejeren:

Kontaktoplysninger; telefonnummer, navn, adresse og e-mailadresse.

Hvem har adgang til personoplysningerne?

Morten Mehlberg ejer Als Udlejning og har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang det er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for lejeforholdet.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartere; bankforbindelser og revisor (mhp. håndtering af betalinger) og websiteudvikler.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du lejer hos Als Udlejning.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskningsloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt.

Mails ligger ikke længere tid end 12 måneder i mailsystemet, hvis du ønsker dem slettet tidligere, skal du som lejer kontakte Als Udlejning på kontakt@alsudlejning.dk.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personlige oplysninger, som vi behandler for dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har på dig, så længe Als Udlejning ikke er lovgivningsmæssigt pålagt at skulle gemme eller er nødvendige for at betjene dig som lejer.
Klage
Du har mulighed for at klage over vores behandling af de personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mail dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang på www.datatilsynet.dk

Als Udlejning forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked.