Udgivet i

Hvorfor vælge en professionel udlejer og ikke blot en privat udlejer?

Hvorfor vælge en professionel udlejer?

Du har sikkert set forskellige opslag på fx. Facebook, DBA, Markedplace, mm. hvor “private amatørudlejere” tilbyder at udleje en hoppeborg  til en pris under eller langt under, hvad vi/os som professionelle udlejere tager for det. Og det er der en god grund til!

 

Når man udlejer hoppeborge, oppustelige aktiviteter og forlystelser så er der en hel række ting som man skal ha´ styr på!.

 • Syn og kontrolattester.
 • Forsikring.
 • Politi, ansøgning og godkendelser.
 • Viden om opsætning og korrekt brug af udstyret.

Syn og kontrolattester

Som professionel udlejer af hoppeborge, oppustelige aktiviteter og forlystelser skal vi naturligvis have vores udstyr i orden. Derfor skal alt vores udstyr minimum 1 gang i året gennemgås af udefrakommende professionelle fagpersoner fra, fx. Dansk teknologisk institut.

Her gennemgås udstyret fra top til tå for, at sikre der ikke er fejl og mangler på udstyret.

Fx en hoppeborg tjekkes således:

 • Grundig gennemgang af hoppeborgen, rapport og certifikat
 • Identifikation af hoppeborg og blæser (serienummer, fabrikat mm)
 • Gennemgang af forankringer for skader og revner
 • Type og antal af pløkke eller ballast sække og bekræftelse af design er korrekt
 • Gennemgang af hoppeborg overbygning for skader, huller og revner i dug
 • Gennemgang af væg til tårn samlinger for huller, revner og skader i dug (hvis monteret)
 • At trykket er korrekt i hoppeborgen
 • En indvendig gennemgang i borgen for skader på dug eller løse paneler
 • Gennemgang af samlinger i pudeareal, samt pude til væg samlinger
 • At deflationsklap er monteret i blæser
 • Gennemgang af blæser (støj fra blæserhjul) stik og revner i blæserkasse

Ligeledes bliver det andet udstyr også gennemgået.

Når udstyret er gennemgået og godkendt bliver der udstedt synsbog som følger udstyret resten af levetiden + en kontrolattest som bevis for at udstyret er i sikker forsvarlig stand.

Forsikring

Som professionel udlejer er det lovpligtigt at ha’ en produkt/erhvervsforskning som dækker, hvis udstyret laver skader under udlejningen. Det kunne fx. være en hoppeborg der blæser over i naboens bil! hvem skal så betale?

I de tilfælde at udstyret er lejet af en “privat amatørudlejer” så er udstyret ikke forsikret dvs. i tilfælde af skader der er forvoldt af udstyret er det udelukkende dig som forbruger der står for at dække skaderne. Og det kan blive en dyr fornøjelse!

Hos Als Udlejning er vi dækket op til 10 millioner DKK. På den måde kan vi med ro i maven udleje udstyr til alle arrangementer.

Politi, ansøgning og godkendelser.

For at udstyret må anvendes andre steder end i ens baghave og derved ryger under kategorien “offentlig benyttelse” der fx. kunne være brug ved:

 • Foreninger.
 • Kommunale institutioner.
 • Festivaller.
 • Byfester.
 • Ringridning.
 • Gadefester.
 • Og andre arrangementer, hvor der deltager personer udenfor ens husstand.

Ved offentlig brug er hoppeborgen underlagt Politivedtægten om offentlige forlystelser bekendtgørelse nr. 502 af 17 juni 2005.

Så skal udstyret være godkendt hos det lokale politi. Det fungere således, at ALLE synsbøger og kontrolattester bliver sendt til gennemgang og godkendelse ved politiet. Ligesom de skal have en kopi af forsikringsdokumenterne.

Når der så skal afholdes et arrangement der falder under kategorien “offentlig” skal der søges om tilladelse ved politiet. Så kontrollerer politiet at alle syn, kontrolattester, godkendelser og forsikring er i orden.

Viden om opsætning og korrekt brug af udstyret.

Operatøren/ den professionelle der sætter udstyret op skal have modtaget effektiv og grundig træning i det arbejde der omfatter Hoppeborge, oppustelige forlystelser, og andre relevante aktiviteter, denne træning skal mindst indeholde følgende relevante instruktioner:

 • Foranstaltninger til sikker forankring af forlystelsen – Viden om pløkker og satgørelse.
 • Foranstaltninger forbundet med at udvælge de fysiske rammer – Underlag, afstande mm.
 • Foranstaltninger til ind og udgang fra forlystelsesområdet.
 • Foranstaltninger til at sikre korrekt ind og udgang fra forlystelsen.
 • Risiko og forebyggelse af hændelser forbundet med arbejdet.
 • Procedurer til at rapportere defekter eller nedbrud.
 • Instruktion i foranstaltninger som skal tages ved strømtab, panik, uheld mv.

Vil du gå på kompromis med sikkerheden omkring dine guldklumper?

Når vi opsætter udstyr til brug ved fester, legeland, fødselsdage mm. så er vi meget bevidste omkring, at det er jeres “GULD” som gør brug af udstyret. Derfor skal vi sikre at ALT er som det skal være!

Forstil dig hvis dit barn kom til skade i en hoppeborg, forlystelse eller anden aktivitet fordi der IKKE har været styr på alt det ovenstående.

Vil du risikere dine børns sikkerhed bare fordi hoppeborgen er billige ved en “privat amatørudlejer”?

Jeg håber vi har belyst nogle af ulemperne ved at leje “privat” samtidig belyst fordelene ved, at leje hos en professionel – Skulle der være spørgsmål eller andet så tøv ikke med at kontakte os.

Nyttige links forbundet med ovenstående: